Đào tạo

Chương trình khung đào tạo dược cao đẳng dài hạn

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO DƯỢC CAO ĐẲNG DÀI HẠN
TT
Tên môn học/mô-đun
Số tín chỉ
1
Chính trị
5
2
Pháp luật
2
3
Giáo dục Quốc phòng và An ninh
3
4
Giáo dục thể chất 
2
5
Toán – Tin
2
6
Tiếng anh 1
2
7
Tiếng anh 2
2
8
Vật lý đại cương và Lý sinh
2
9
Hóa đại cương – Hóa vô cơ
2
10
Sinh học di truyền và mô phôi
3
11
Giải phẫu – Sinh lý
4
12
Vi sinh vật – Ký sinh trùng
2
13
Hoá sinh
2
14
Giáo dục sức khỏe-Tâm lý-Y Đức – TCYT
3
15
Vệ sinh – Phòng bệnh
2
16
Cấp cứu ban đầu
2
17
Hoá hữu cơ
3
18
Hoá phân tích
3
19
Thực vật dược
5
20
Tổ chức và quản lý dược
2
21
Hoá dược
4
22
Dược liệu
3
23
Dược lý 1
3
24
Dược lý 2
3
25
Bào chế
5
26
Kiểm nghiệm
3
27
Dược lâm sàng
2
28
Dược học cổ truyền
3
29
Bệnh học 1
4
30
Bệnh học 2
4
31
Thực tập bệnh viện
11
32
Quản lý tồn trữ thuốc
3
33
Kinh tế Dược
3
34
Marketing Dược
3
35
Đảm bảo chất lượng thuốc
2
36
Pháp chế Dược
3
37
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng
2
38
Nghiên cứu khoa học
2
39
Thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất thuốc
7
40
Thực tế ngành
6
41
Khóa luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp lý thuyết)
2
42
Thi tốt nghiệp thực hành
3
Tổng
134
 
vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi