Giáo dục đào tạo

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Trong qui trình giáo dục, đào tạo tại Nhà trường từ khi học viên vào trường đến khi các em tốt nghiệp ra trường, công tác giảng dạy, quản lý học viên có vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chất lượng và năng lực toàn diện của học viên. Giảng dạy tốt, quản lý tốt, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp thu kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, tác phong, lối sống …

Người học viên lên lớp tiếp thu kiến thức rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp xong nếu thiếu sự quản lý chặt chẽ của đội ngũ cán bộ các cấp việc này diễn ra thường chệch choạc hiệu quả học tập rèn luyện không cao, thực tiễn cho thấy đơn vị nào tổ chức quản lý học viên tốt, thì ở đó học viên học tập có trách nhiệm, chấp hành nghiêm nề nếp chế độ, số lượng khá giỏi cao và ngược lại.

Phần thi chuyên môn của Giáo viên Hồ Văn Thạnh
Trong chiến lược đổi mới giáo dục đào tạo có rất nhiều việc cần phải làm, song việc đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy là việc quan trọng hàng đầu. Phát triển đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định, có tính chất sống còn trong nâng cao chất lượng dạy và học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên có đủ về số lượng, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách phương giảng dạy quản lý khoa học và tiên tiến, là yêu cầu tất yếu khách quan để Nhà trường phát triển toàn diện, giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật y học có uy tín và chất lượng cao của Quân đội và ngành y tế.
Quán triệt tinh thần ấy, trong giai đoạn vừa qua Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị đã thường xuyên quan tâm tập trung mọi nguồn lực phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, giữ vững và nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý học viên. Hội thi giáo viên dạy giỏi – cán bộ quản lý tốt diễn ra Từ ngày 23/8/2017 đến ngày 25/8/2017 thực sự là một hoạt động chuyên môn cần thiết để nâng cao công tác đào tạo và quản lý học viên của Nhà trường trong giai đoạn mới.
Phần thi điều lệnh của đồng chí Nguyễn Thành Tâm
Tham gia Hội thi năm nay có 05 đồng chí giáo viên gồm: Thiếu tá Hồ Văn Thạnh, Lê Văn Nghĩa Khoa Y học Lâm sàng; Đại úy CN Ngô Thị Thúy Sang, Khoa Y học Cơ sở; Thượng úy Nguyễn Đình Trường, Khoa Dược và Thiếu tá phương Công Chấp, bộ môn QS-TT. 03 đồng chí cán bộ quản lý gồm: Đại úy Phùng Thế Quân; Thượng úy Trần Duy Long, Tiểu đoàn 1 và Thượng úy Nguyễn Thành Tâm, Tiểu đoàn 2.
Trong Hội thi mỗi giáo viên phải thi 3 nội dung; đối với giáo viên Bộ môn QS-TT thi Hiểu biết, Noại ngữ và Chuyên môn; đối với giáo viên ở các khoa thi Điều lệnh, Ngoại ngữ và Chuyên môn. Đối với cán bộ quản lý thi 4 nội dung, bao gồm Đề cương, Hiểu biết, Thực hành và Điều lệnh. Kết thúc hội thi Hội đồng khoa học Nhà trường đã nhận xét: Nội dung thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý tốt năm nay được cho là sát với thực tiễn đào tạo, quản lý của Nhà trường và sát với nhiệm vụ của từng giáo viên, cán bộ quản lý. Chất lượng hội thi đã được nâng cao, thi sinh tham gia hội thi đều đã tích cực luyện tập, chuẩn bị chu đáo và đã phát huy hết khả năng, trình độ trong Hội thi.

Hội đồng đã công nhận 08/08 đồng chí đều đạt giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý tốt năm 2017. Với những kết quả đạt được Hội thi đã thành công tốt đẹp đồng thời góp phần khẳng định chất lượng giảng dạy, quản lý học viên của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Nhà trường ngày càng được nâng cao đáp ứng được với nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới. 

Ảnh và bài: Nguyễn Xuân Hỏa/Phòng Chính trị
vì sao bệnh khó nói ở nam giới chữa hoài không khỏi