DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2017

Ngày đăng: 04:17 - 24/08/2017 Lượt xem: 1.318
 HỌC VIỆN QUÂN Y                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ QUÂN Y 1                                    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2017
Quân số: 251 thí sinh
TT Số HS Họ và tên Phái Ngày sinh Hộ khẩu Ghi chú
1 8 Nguyễn Trường An 0 10/10/1999 Thanh Trì, Hà Nội  
2 46 Phạm Thị An 1 02/8/1999